Освітня діяльність » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Інформація про діяльність Інституту біології клітини НАН України

 

Інститут біології клітини НАН України проводить освітню діяльність у сфері вищої освіти (згідно до виду діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності КВЕД 2010 – 85.42 Вища освіта), надає освітні послуги шляхом здійснення підготовки докторів філософії згідно з діючим порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у наукових установах відповідно до отриманої ліцензії на провадження освітньої діяльності – наказ МОН України від 21.10.2016 р. №1464л / Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти через аспірантуру.

 

Структура ІБК НАН України

 

Дирекція

Директор Інституту СИБІРНИЙ Андрій Андрійович
доктор біологічних наук,
професор, академік НАН України
Заступник директора з наукової роботи КІТ Юрій Ярославович
доктор біологічних наук,
професор
Заступник директора з наукової роботи ДМИТРУК Костянтин Васильович
доктор біологічних наук,
старший науковий співробітник
Учений секретар БАРСЬКА Марина Леонідівна
кандидат біологічних наук
Заступник директора з науково-організаційних питань КАПУСТЯК Костянтин Євгенович
кандидат біологічних наук
 

Адмінуправління

Відділ кадрів та з роботи з іноземцями та особами без громадянства

Начальник відділу кадрів та з роботи з іноземцями та особами без громадянства МУДРАК Анна Миколаївна
Діловод ВОЛОШИН Зоряна Гнатівна
Юрисконсульт ШАФРАНСЬКИЙ Роман Григорович

Бухгалтерія

Головний бухгалтер ДЕМКОВИЧ Мирослава Сильвестрівна
Заступник головного бухгалтера РОЖАК Галина Збігневна
Провідний бухгалтер ПОХОДЕНЬКО Любов Миколаївна
 

Вчена рада ІБК НАН України

Голова вченої ради СИБІРНИЙ Андрій Андрійович
доктор біологічних наук,
професор, академік НАН України
 

Науково-дослідні відділи:

Відділ молекулярної генетики і біотехнології, завідувач Сибірний А.А.
доктор біологічних наук,
професор, академік НАН України
Відділ аналітичної біотехнології, завідувач Гончар М.В.
доктор біологічних наук,
професор
Відділ регуляції проліферації клітин і апоптозу, завідувач Стойка Р.С.
доктор біологічних наук,
професор, член-кореспондент НАН України
Відділ сигнальних механізмів клітини, в.о. зав. відділу Стасик О.В.
доктор біологічних наук

 

Аспірантура – підготовка наукових кадрів в аспірантурі з 2016 р. здійснюється за спеціальністю: 091 – Біологія згідно до ліцензії на провадження освітньої діяльності в ІБК НАН України, наказ МОН України від 21.10.2016 р. №1464л.

 

Докторантура – Розпорядженням Президії НАН України №71 від 10.02.2014 р. ІБК НАН України надано дозвіл на підготовку наукових кадрів через докторантуру за спеціальностями: 03.00.07 – мікробіологія; 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія.

 

Спеціалізована вчена рада – Д 35.246.01 по захистах кандидатських і докторських дисертацій (термін дії з 11.07.2016 – 31.12.2019 р.) за спеціальностями: 03.00.07 – мікробіологія; 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія.

 

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти:

Завантажити

 

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти:

Завантажити

 

Відомості про освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в області біології:

Завантажити

institut(at)cellbiol.lviv.ua