Головна » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Інститут біології клітини НАН України створено на базі Відділення регуляторних систем клітини Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України в 2000 р. згідно з постановою Кабінету міністрів України від 14 липня 2000 р. за № 1123 "Про створення Інституту біології клітини в м. Львові".

 

Відділення регуляторних систем клітини Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України було організовано у 1969 р. Його першим директором став проф. Кусень Степан Йосипович (з 1969 до 1995 р.). З 1995 р. до 2000 р. директором Відділення регуляторних систем клітини був проф. Стойка Ростислав Степанович. Президентом НАН України першим директором Інституту біології клітини НАН України у 2000 р. було призначено профессора Сибірного Андрія Андрійовича. У 2012 р. академіка НАН України Сибірного А.А. було переобрано на цю посаду на п'ятирічний термін.

 

Інститут біології клітини є відомим в Україні та за її межами науковим закладом, який проводить пріоритетні фундаментальні та прикладні дослідження в області сучасної клітинної біології, молекулярної біології, мікробіології, біохімії, генетики та біотехнології. В Інституті (на 01.03.2018 р.) працює 67 чоловік, із них 12 докторів наук (4 за сумісництвом) і 24 кандидатів наук. За 7 останніх років (2011-2017) співробітниками Інституту опубліковано 41 монографія і розділів у монографіях (31 у закордонних виданнях), 273 наукових статей (148 у закордонних виданнях, із сумарним IF=621,9), 6 підручників і 9 методичних посібників. Одержано 24 рішення про видачу патентів на винаходи і корисні моделі (з них 4 міжнародні). Крім Вітчизняних планових та конкурсних наукових тем, співробітники Інститутут протягом останніх 7 років виконували 23 міжнародних проекти і 52 закордонні гранти для молодих учених.

 

У 2004 р. Інститут був організатором Українського товариства клітинної біології. УТКБ зареєстровано за юридичною адресою Інституту.

 

При Інститут працює Спеціалізована Вчена Рада – Д 35.246.01 – по захисту докторських і кандидатських дисертацій за двома спеціальностями: "цитологія, клітинна біологія, гістологія" (03.00.11) і "мікробіологія" (03.00.07).


Вітаємо!!!


Гончара Михайла Васильовича,
доктора біологічних наук, професора, завідувача відділу аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України

з обранням членом-кореспондентом НАН України

за спеціальністю «нейрохімія, мікробіологія»
без граничного віку.

Дмитрука Костянтина Васильовича,
доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи Інституту біології клітини НАН України

з обранням членом-кореспондентом НАН України

за спеціальністю «нейрохімія, мікробіологія»
з граничним віком до 55 років.

Колектив Інституту біології клітини НАН України

Вельмишановний Андрію Андрійовичу!

Колектив Інституту біології клітини НАН України щиро вітає Вас, видатного українського ученого у галузі молекулярної генетики, клітинної біології та біотехнології дріжджів, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки, доктора біологічних наук, професора, Президента Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство клітинної біології», академіка НАН України, директора Інституту біології клітини НАН України з

 

75ти річчям від Дня народження!

 

Ваше життя є яскравим прикладом реалізації людини у науці та у різних галузях просвітницької та громадської діяльності.

Завдяки наполегливій і самовідданій праці Ви пройшли складний, цікавий, сповнений наукових звершень та досягнень життєвий шлях від студентських років до директора ІБК НАН України, керівника Відділення хімічних, біологічних, медичних та аграрних наук та секції «Молекулярної біології та біотехнологій» Західного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки України, завідувача кафедри біотехнології та мікробіології Жешувського університету у Польщі, члена Центральної Ради та Президії Українського біохімічного товариства і Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського, директора FEMS з питань мікробіологічної освіти та популяризації досягнень мікробіології, академіка Європейської Академії Мікробіології.

Ви докладаєте багато зусиль для збереження й розвитку міжнародного наукового співробітництва ІБК НАН України, підтримці і розвитку зв'язків з діловими партнерами зарубіжних країн. Вами було організовано 21-й Міжнародний спеціалізований симпозіум по дріжджах ISSY21 (м.Львів, 2001), 12-й Міжнародний конгрес по дріжджах (м.Київ, 2008), дві міжнародні конференції по неконвенційних дріжджах (м.Львів, 2011, м.Жешув, 2018), міжнародну наукову конференцію «Актуальні проблеми клітинної біології та біотехнології» (2015, м. Львів); та шість з'їздів Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом: у 2004 р. (м.Львів); 2007 р. (м.Київ); 2012 р. (м.Ялта); 2014 р. (м.Ужгород); 2016 р. (м.Одеса); 2019 р. (м.Яремче). Ви були головою або співголовою оргкомітетів чотирьох міжнародних українсько-польських Вайглівських конференцій: у 2007 р. (м.Варшава, Польща), 2011 р. (м.Вроцлав, Польща), 2013 р. (м.Чернівці, Україна), 2017 р. (м.Львів, Україна), а також – головою оргкомітету міжнародного симпозіуму з неконвенційних дріжджів (м.Жешув, Польща) та Першої польської дріжджової конференції з міжнародною участю (м.Жешув, 2022 р.).

У Вашій науковій скарбниці – 315 наукових публікацій, не враховуючи тез доповідей; у тому числі 247 наукових статей – з них близько 190 у міжнародних виданнях), 4 монографії і 27 розділів у монографіях, 1 методичний посібник та 31 охоронних документа – авторських свідоцтв і патентів України, СРСР, США, Японії та Південної Кореї. Про високий рівень досліджень, які проводяться під Вашим керівництвом, свідчать Ваш індекс Гірша – 37, індекс цитування – 14750 (Scopus), імпакт-фактор публікацій за останні 5 років – 163.

Ваша невтомна праця науковця втілена у виконанні і керівництві багатьох вітчизняних і міжнародних конкурсних проєктів, зокрема, INTAS (7), FIRCA (2), CRDF (2), NATO (2), УНТЦ (2), NCN (3), OPUS. Ви підготували в Україні 20 кандидатів наук та 8 докторів наук. За Вашого керівництва захищено 4 кандидатських дисертацій у Польщі.

Вашу науково-організаційну і громадську діяльність відзначено нагородами і відзнаками в Україні і закордоном – Заслужений діяч науки і техніки України (2008 р.), лауреат премії ім. О. В. Палладіна НАН України (2005 р.), Державної премії України в галузі науки і техніки (2011 р.), премії НАН України імені І.І. Мечникова (2014 р.); «Почесний знак Святого Юрія» – відзнака Львівського міського Голови за вагомий внесок у розвиток біологічної науки, видатні досягнення у галузі генетики, біохімії, молекулярної біології (2012 р.), відзнака «За заслуги для Варшавського природничого університету» (2013 р.); Почесний Амбасадор м. Львова (2015-2017 р.р.) – за вагомий внесок у розвиток м.Львова як місця проведення міжнародних конференцій; лауреат премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ і закладів вищої освіти (2023 р.), польська державна нагорода – срібна медаль «За заслуги».

З нагоди Вашого славного Ювілею бажаємо Вам зберігати і надалі невтомну енергію новаторського пошуку, високий науковий професіоналізм та ерудицію. Зичимо Вам міцного здоров'я, миру і злагоди, щасливого довголіття натхнення, оптимізму і нових плідних здобутків. Нехай завжди Вас супроводжує щаслива зоря удачі, Боже благословення, а у Вашому домі панують любов, злагода та добробут.

 

Колектив Інституту біології клітини НАН України

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Загальна інформація

 

Про оголошення конкурсу на заміщення посад директорів наукових установ НАН України

 

17 січня 2022 року Національна академія наук України відповідно до:

оголосила конкурс на заміщення посад директорів наукових установ НАН України по Відділенню біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України Інституту біології клітини Національної академії наук України.

 

Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають:

 • Президія НАН України.
 • Відповідне відділення НАН України.
 • Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАН України.
 • Вчена рада наукової установи.
 • Колективи наукових відділів наукової установи.

 

Кандидат на посаду директора державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково- педагогічних працівників не менш як 10 років.

 

Прийом документів претендентів здійснюється Відділенням біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення до 17 березня 2022 року.

 

Документи подаються особисто або надсилаються поштою за адресою: Президія Національної академії наук України, вул. Володимирська, 54, Київ-30, 01601.

 

Вичерпна інформація розміщена за посиланням: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8579.

 

За Наказом директора ІБК НАН України від 19.01.2022 р. №7-к створено Організаційний комітет з проведення виборів директора ІБК НАН України у 2022 році у складі:

 1. Федорович Д.В., провідний науковий співробітник відділу молекулярної генетики та біотехнології , д.б.н., проф.
 2. Капустяк К.Є., заступник директора з науково–організаційних питань, к.б.н.
 3. Фінюк Н.С., науковий співробітник відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу, к.б.н.
 4. Семків М.В., голова ради молодих вчених ІБК НАН України, науковий співробітник відділу молекулярної генетики та біотехнології, к.б.н.
 5. Вовк О.І., молодший науковий співробітник відділу сигнальних механізмів клітини, к.б.н.

 

Створено Виборчу комісію з проведення виборів директора інституту у 2021 році у складі:

 1. Барська М.Л., учений секретар, к.б.н.
 2. Панчук Р.Р., старший науковий співробітник відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу, д.б.н.
 3. Демків О.М., науковий співробітник відділу аналітичної біотехнології, к.б.н.
 4. Бобак Я.П., голова ППО ІБК НАН України, старший науковий співробітник відділу сигнальних механізмів клітини, к.б.н.
 5. Стасюк Н.Є., науковий співробітник відділу аналітичної біотехнології, к.б.н.
 6. Василишин Р.В., молодший науковий співробітник відділу молекулярної генетики та біотехнології, к.б.н.

Положення про організаційний комітет та виборчу комісію
з проведення виборів директора ІБК НАН України

 

З метою підготовки і проведення виборів директора ІБК НАН України у 2022 році, згідно з «Методичними рекомендаціями щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. №998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», «Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України», затвердженими постановою Президії НАН України від 29.09.2021 №291, а також розпорядженнями Президії HAH України від 23.01.2017 р. №45 та від 09.03.2017 р. №170 і Статутом ІБК НАН України, розроблено Положення про організаційний комітет та виборчу комісію з проведення виборів директора ІБК НАН України.

 

На підставі Розпорядження Президії НАН України №145 від 03.03.2022 р. «Про відтермінування виборів керівників наукових установ НАН України» вибори директора в ІБК НАН України у 2022 р. відтерміновуються до скасування в Україні воєнного стану.

institut(at)cellbiol.lviv.ua