Наукові інтереси МГІБ » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Відділ Молекулярної генетики і біотехнології

 

Основні теми досліджень:

 

  • Механізми деградації пероксисомних та цитозольних білків у дріжджів.

  • Регуляція флавіногенезу у неконвенційних дріжджів. Клонування структурних та регуляторних генів залучених у біосинтезі рибофлавіну та його похідних (флавінові коензими, розеофлавін).

  • Роль глутатіону у відповіді на стрес у метилотрофних дріжджів, клонування структурних і регуляторних генів біосинтезу глутатіону, конструювання штамів-надпродуцентів глутатіону, біонакопичення важких металів.

  • Одержання біопаливного етанолу шляхом ферментації лігноцелюлозних гідролізатів не конвенційними дріжджами.

  • Конструювання мікробних штамів, здатних продукувати ізобутанол (дріжджі) та водень (бактерії).

  • Біотехнологічне одержання білків, важливих для медицини та діагностики.

  • Розробка нових комбінованих підходів до лікування раку.
institut(at)cellbiol.lviv.ua