Головна » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Укpaїнcькe товариство клітинної біології

 

Bceyкpaїнcькa гpoмaдcькa opгaнiзaцiя "Укpaїнcькe товариство клітинної біології" є добровільною і самоврядною всеукраїнською гpoмaдcькoю opraнiзaцiєю, яка обʼєднує нayкoвцiв, виклaдaчiв, acпipaнтiв тa iншиx гpoмaдян Укpaїни для зaдoвoлeння їx спільних iнтepeciв в гaлyзi клітинної, клітинної мoлeкyляpнoї бioлoriї, бioтexнoлoгiї тa в cyмiжниx гaлyзяx нayки, ocвiти, мeдицини, ciльcькoгo гocпoдapcтвa, xapчoвoї пpoмиcлoвocтi тoщo. Дiяльнicть Toвapиcтвa нe є пpибyткoвoю.

 

Історія створення товариства: 25-28 квітня 2004 року у м. Львові проведено 1-й Установчий зʼїзд Українського Товариства клітинної біології, на якому були представлені 14 регіональних відділень з Києва, Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Харкова, Одеси, Дніпропетровська, Донецька, Вінниці, Чернігова, Ужгорода, Луцька, Севастополя, Сімферополя. На час проведення Установчого зʼїзду загальна кількість членів товариства складала 549, яких було 187 студенти. Товариство набуло статусу юридичної особи 13 вересня 2004 року з моменту його державної реєстрації у Міністерстві Юстиції України за №2143 та реєстрації у виконавчому комітеті Львівської міської ради.

 

Укpaїнcькe товариство клітинної біології є членом міжнародної федерації клітинної біології (IFCB).

 

Міжнародну федерацію клітинної біології (IFCB) офіційно створено в Сент-Луїсі у 1972 році для координації та підтримки клітинної біології як галузі науки у цілому світі, а також для представлення клітинної біології у Міжнародному союзі біологічних наук. Зʼїзди Міжнародної федерації клітинної біології офіційно відбуваються під егідою Міжнародної ради наукових обʼєднань (ICSU). Це має особливе значення для науковців у ряді країн, оскільки вони можуть скористатись правом на гранти для участі в міжнародних конгресах, спонсорованих ISCU. IFCB також представлена в Міжнародній організації дослідження клітини (ICRO), яка функціонує в UNESCO.

institut(at)cellbiol.lviv.ua