Про відділ АБТ » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Відділ Аналітичної біотехнології

 

Завідувач – ГОНЧАР Михайло Васильович, д.б.н., професор.

 

Історія відділу починається з 1969 р., коли у складі Львівського відділення Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України був створений відділ регуляції клітинного синтезу низькомолекулярних сполук під керівництвом професора Георгія Михайловича Шавловського. У цьому відділі (а з 2002 р. – у відділі молекулярної генетики і біотехнології) проводилися дослідження біосинтезу флавінів, зокрема, ензимологія, генетичний контроль та метаболічна регуляція синтезу та біотехнології цих сполук у дріжджів. Цей напрямок розпочав у 50-х роках минулого сторіччя і проводив до самої смерті (1996 р.) заслужений діяч науки України, доктор біол. наук, проф. Г.М. Шавловський.

 

Школа Шавловського підготувала 3 докторів та близько двадцяти кандидатів наук. Опубліковано більше 500 наукових праць, присвячених різним аспектам біосинтезу і транспорту рибофлавіну (РФ), у вітчизняних та міжнародних журналах, а також отримано авторські свідоцтва колишнього СРСР, патенти України, Європейського союзу та США.

 

Роботами Г.М. Шавловського та його школи вперше було встановлено шлях біосинтезу рибофлавіну та охарактеризовано основні ферменти цього шляху, виявлено участь заліза в регуляції флавіногенезу, досліджено вплив різноманітних факторів на біосинтез РФ, у тому числі, окремих генів (Г.М. Шавловський, А.А. Сибірний, О.М. Логвиненко, Д.В. Федорович, В.Є. Кащенко, Л.В. Колтун, Г.П. Кшемінська, Л.П. Струговщикова, Ю.Р. Борецький, В.М. Трач, М.М. Стенчук, А.Є. Закальський, Л.Я. Бабяк, О.В. Протченко та ін.).

 

3 1996 р. відділ очолювала к.б.н. Федорович Д.В. З 2001 р. відділом завідує д.б.н., проф. Гончар М.В. Нову назву (аналітичної біотехнології) відділ отримав у 2007 р.

 

Співробітниками захищено 9 кандидатських дисертацій (Клепач Г.М., Смуток О.В., Куцяба В.І., Парижак С. Я., Демків О.М., Нечай Г.І., Стасюк Н.Є., Прокопів Т.М.) та 1 докторську (Смуток О.В.).

 

У відділі працюють над проблемами ензимології мікроорганізмів та біоаналітики: ведеться селекція та конструювання штамів – надсинтетиків ферментів аналітичного призначення; виділення, очистка та характеристика новітніх та рекомбінантних ферментів; розробляються нові ензиматичні та біосенсорні підходи, у тому числі, для кількісного визначення практично важливих аналітів, з використанням нанорозмірних носіїв. Протягом останніх років, предметом досліджень відділу є нанозими – штучні ферменти на основі наноматеріалів, які володіють каталітичною активністю.

institut(at)cellbiol.lviv.ua