Співробітники АБТ » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Institute of Cell Biology National Academy of Sciences of Ukraine

 

Department of Analytical Biotechnology

 

Personnel:

 

Gonchar Mykhailo – Prof., Head of the Department

Gayda Halyna – PhD

Smutok Oleh – PhD

Zakalskyy Andriy – PhD

Stasyuk Nataliya – PhD

Prokopiv Tetiana – PhD

Demkiv Olha – PhD

Kutsiaba Vasyl – PhD

Klepach (Pavlishko) Galyna – PhD

Nechay Galyna – PhD

Zakalska Oksana

Lavryk (Karkovska) Mariya

Ivash Mariya

Synenka Mariya

Serkiz Roman

institut(at)cellbiol.lviv.ua