Наукові гранти АБТ » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Відділ Аналітичної біотехнології

 

Наукові гранти

 

Міжнародні наукові гранти:

 

 1. 2008-2009 STCU-4378 "Gene and Protein Engineering of Oxidoreductases for Construction of Bionanosized Objects of Analytical Importance".

 2. 2008 NATO Linkag Grant PDD (CP)-(CPP.NUKR.CLG 982955) "Novel Electrochemical and Optical Nanostructured Sensors for Detection of Disease-Related Ions".

 3. NATO Linkage Grant LST.NUKR.CLG 980621 "Novel Biological and Chemical Sensors for Formaldehyde Monitoring in Wasteswaters, Foodstuffs and Pharmaceuticals".

 4. 2008-2010 NATO Linkage Grant PDD (CP)-(CPP.NUKR.CLG 982955) "Bio/Chemical Sensors for Detection of Toxins in Fish Meat”, STCU-project 4378 „Gene and Protein Engineering of Oxidoreductases for Construction of Bionanosized Objects of Analytical Importance".

 5. 2008-2010 Ukrainian-Russian F28/454 "Structural and functional characterization of alcohol oxidase from thermotolerant methylotrophic yeast Hansenula polymorpha".

 6. 2010 Ukrainian-izrailan M157 "Control of formaldehyde content in air by biosensor based on formaldehyde dehydrogenase and its removing by bioreactor with immobilized alcohol oxidase".

 7. 2010-2011 CRDF UKB2-9044-LV-10 "Production of trial series and preparation of technical documentation for bioanalytical kit for enzymatic analysis of l-lactate in clinical diagnostics and beverage industries".

 8. 2010-2011 CRDF UKB1-9048-KV-10 "Development of technology for production of recombinant human arginase as anticancer enzyme and element of biosensor for arginine".

 9. 2010-2011 Polish-Ukrainian N 304 326136 "Mutants of nonconventional yeasts for efficient chromate bioremediation, recovery and industrial waste-water purification".

 10. 2012-2015 NATO scientific project in the frame of the Program "Science for Peace and Security" SPS(NUKR)SFPP 984173 "Novel electrochemical Nano-Sensors for toxic ions Detection" (2012-2013).

 11. 2013-2015 Polish-Ukrainian "Scientific integration of the Polish-Ukrainian borderland area in the field of monitoring and detoxification of harmful substances in environment".

 

Національні наукові гранти:

 

 1. 2010-2012 Українсько-американська Програма CRDF.

 2. Проект 1. UKB2-9044-LV-10 "Новий біоаналітичний набір для ферментативного визначення L- лактату в клінічній діагностиці та виробництві напоїв".


  Проект 2. UKB1-9048-KV-10 "Рекомбінантна аргіназа людини як новий протипухлинний препарат" (у співпраці з відділом сигнальних механізмів клітини).


 3. 2009-2012 Українсько-російський проект Ф28/454 "Структурна та функціональна характеристика алкогольоксидази термотолерантних метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha" виконували в рамках програми Фонду фундаментальних досліджень МОН України (тепер – Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації Міннауки України).

 4. 2003-2006 Цільова програма "Фізіолого-біохімічні та молекулярно-генетичні основи функціонування живих систем і розробка принципів керування ними".

 5. Тема: "Біотехнологічне отримання та функціональна характеристика білків, важливих для діагностики та лікування".


 6. 2003-2006 Комплексна програма фундаментальних досліджень "Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій".

 7. Проект 1. "Розробка нових біосенсорних та ензиматичних систем аналізу гліцерину в алкогольних напоях та визначення тригліцеридів у біологічних рідинах".


  Проект 2. "Конструювання ферментних елементів сенсорів на основі оксидоредуктаз для контролю вмісту лактату і етанолу у біологічних рідинах та бродильних культурах".


  Проект 3. "Конструювання продуцентів амінооксидаз дріжджів та розробка біосенсорів для аналізу біогенних амінів в харчових продуктах та біологічних рідинах людини".


 8. 2007-2012 Комплексна науково-технічна програма "Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб".

 9. Проект 1. "Розробка і виготовлення експериментальних зразків електрохімічних біосенсорів для аналізу формальдегіду в харчових продуктах, фармацевтичних препаратах та довкіллі. Розробка формальдегідного аналізатора на основі амперометричних електродів".


  Проект 2. "Портативний аналізатор на основі амперометричних ферментних біосенсорів для контролю якості напоїв у виноробстві".


 10. 2013-2014 Комплексна науково-технічна програма НАН України "Сенсорні прилади для для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація".

 11. Проект 1. "Розробка біо/хемосенсорних аналізаторів для визначення вмісту формальдегіду, L- та D-лактату, їх метрологічна оцінка та дослідна апробація. Розробка амперометричного аналізатора для визначення вмісту формальдегіду, L- та D-лактату на основі приладу "ФОРМАТЕСТ-2010".


  Проект 2. "Розробка та дослідна експлуатація портативного аналізатора на основі амперометричних ферментних біосенсорів для контролю якості напоїв у виноробстві. Розробка біосенсорних методів аналізу аргініну у вині за використання аргініно-гідролізуючих ферментів".


 12. 2010-2012 Комплексна програма наукових досліджень "Біомаса як паливна сировина (біопаливо): "Термотолерантні штами дріжджів-сахароміцетів як продуценти біоетанолу при підвищених температурах для спиртової промисловості".

 13. 2013-2014 Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України "Біологічні ресурси новітні технології біоенергоконверсії".

 14. Проект 1. "Селекція та створення термотолерантних штамів сахароміцетів – продуцентів біоетанолу із застосування мутагенезу".


 15. 2018-2022 Комплексна науково-технічна програма НАН України «Розумні» сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій».

 16. Проект 1. Науково-технічний проект «Розробка та оптимізація ферментних електрохімічних біосенсорів на основі нових функціональних наноматеріалів для визначення аргініну та їх застосування для контролю якості плодово-ягідних соків та засобів гігієни» №10/3-2018.


  Проект 2. Науково-технічний проект «Створення смарт-сенсорних приладів для аналізу креатиніну та іонів амонію на основі нових нанокомпозитних плівок».


 17. 2018-2019 Науково-технічний проект «Конструювання термотолерантних штамів дріжджів з поліпшеними параметрами біоконверсії субстратів (ксилоза, глюкоза, гліцерин) до етанолу».

 18. 2018 Проект фундаментального дослідження «Дослідження нових композиційних матеріалів з іонно-синтезованими металевими наночастинками для сенсорики».

 19. 2018-2020 Проект фундаментального дослідження «Оптимізація умов іммобілізації ферментів на наночастинках у полімерних матрицях для покращення операційних параметрів лактат-селективних біосенсорів».

 20. 2018-2019 Проект прикладного дослідження «Створення неінвазивного комплексного підходу для оцінки адекватності фізичних навантажень у фізичній реабілітації та спорті».

 21. 2019-2020 Проект фундаментального дослідження «Нові нанокомпозитні полімерні матриці для конструювання прототипів біореакторів і біосенсорів для усунення та моніторингу ксеноестрогенів».

 22. 2020-2023 Проект НФД України «Створення нових нанозимів як каталітичних елементів для ензиматичних наборів та хемо/біосенсорів» 2020.02/0100.

 23. 2020-2021 Українсько-литовський проект «Розробка біосенсорів і біопаливних комірок за використання оксидоредуктаз» М/20-2020.

institut(at)cellbiol.lviv.ua