Наукові інтереси АБТ » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Відділ Аналітичної біотехнології

 

Наукові напрямки роботи відділу:

 

  • Гомеостаз у дріжджів деяких перехідних металів та металоїдів (хромат, селенат), вивчення механізмів детоксикації і редукції хромату; утворення елементарного селену клітинами дріжджів.

  • Вивчення механізмів ензимології мікроорганізмів та біоаналітики.

  • Селекція та генетично-інженерне конструювання штамів – надсинтетиків ферментів аналітичного призначення.

  • Виділення, очистка та характеристика новітніх та рекомбінантних ферментів.

  • Розробка нових ензиматичних та біосенсорних підходів для кількісного визначення практично важливих аналітів.

  • Нанобіотехнологічні підходи в біоаналітиці.
institut(at)cellbiol.lviv.ua