Наукові інтереси СМК » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Відділ Сигнальних механізмів клітини

 

Основні напрямки роботи відділу сигнальних механізмів клітини ІБК НАНУ (по мірі важливості):

  1. Розробка нових підходів до метаболічної терапії раку.
  2. Дослідження молекулярних сигнальних механізмів, задіяних у відповіді злоякісних клітин на голодування за амінокислотами.
  3. Створення продуцентів рекомбінантних ензимів для метаболічної протипухлинної терапії раку на основі дріжджів.
  4. Використання дріжджів як експериментальної моделі раку та нейродегенеративних хвороб людини.

 

Результати перших клінічних випробувань вказують на те, що застосування ферментів деградації аргініну, аргініндеімінази й аргінази, як монотерапії є здебільшого недостатнім для успішної терапії онкопатологій (Yang et al., 2010; Yau et al., 2015). Однак, протипухлинна селективність і низька загальна токсичність цього типу лікування для організму в цілому служать доброю основою та обґрунтуванням для розробки комбінаційних методів онкотерапії, що базуватимуться на створенні дефіциту аргініну в організмі. Очікується, що паралельне застосування хіміо- чи радіотерапевтичних підходів у комбінації з ензимотерапією на основі ферментів деградації аргініну підвищить її антинеопластичну ефективність і розширить спектр пухлин, чутливих до цього типу лікування.

 

Тому середньостроковою метою ВСМК буде продовження досліджень фундаментальних механізмів відповіді пухлинних клітин на голодування за аргініном та розробка нових ефективних підходів до комбінованої протипухлинної ензимотерапії на основі рекомбінантних ферментів, що розщеплюють аргінін – аргіназ, та відомих та нових протипухлинних препаратів - індукторів стресу ендоплазматичного ретикулуму, інгібіторів автофагії та модуляторів трансляції; препаратів, що дестабілізують тубуліновий та актиновий цитоскелет клітини, аналогів амінокислот тощо. Планується також розвинути дослідження, що полягають у використанні дріжджів як зручних моделей хворіб людини.

 

Отримані результати стануть основою для наступного тестування ефективності терапії на експериментальних моделях тварин, що є наступною стратегічною метою поботи відділу. Планується розробити та впровадити зручну модель на основі пухлин мишей, для тестування розроблених в ВСМК ІБК НАН України технологій.

institut(at)cellbiol.lviv.ua