Про відділ МГІБ » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Відділ Молекулярної генетики і біотехнології

 

Голова відділу — Андрій Андрійович Сибірний, д.б.н., професор, академік НАН України.

 

Відділ було засновано у 1988 році на базі лабораторії біохімічної генетики, яка була створена у 1985 і очолена Андрієм Андрійовичем Сибірним. Він є лауреат премії О. Палладіна НАН України в галузі біохімії (2004) та премії І. Мечнікова НАН України в галузі мікробіології (2014). Він також отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2008) та є лауреатом державної премії України в галузі науки і техніки (2012). А. Сибірний є автором більш ніж 220 наукових статей, включаючи 3 монографії, та близько 150 праць в рецензованих міжнародних наукових журналах, 28 патентів, 100 абстрактів усних та постерних доповідей, серед яких було 40 пленарних лекцій, на вітчизняних та міжнародних конференціях.

institut(at)cellbiol.lviv.ua