Про відділ РПКА » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Відділ Регуляції проліферації клітин і апоптозу

 

Завідувач - СТОЙКА Ростислав Стефанович, д.б.н., професор, член-кореспондент Національної академії наук України.

 

Відділ створено у 1993 році, і з того часу його очолює Ростислав Стефанович Стойка, д.б.н., професор, член-кореспондент Національної академії наук України. Він також обраний іноземним членом Польської Академії наук і мистецтв (2002), Соросівським професором (1997), нагороджений премією АН України з біохімії імені О.В. Палладіна (1986) і премією НАН України з експериментальної онкології імені Р.Є. Кавецького (2007). Р.С.Стойка опублікував понад 260 наукових статей, 4 монографії і 4 розділи в монографіях, 3 посібники для студентів і лікарів, отримав 10 патентів України, 1 патент США і PCT. Автор понад 60-ти статей у високорейтингових міжнародних наукових журналах.

 

Співробітники відділу ведуть дослідження у таких основних наукових напрямках:

 

  1. Зʼясування структурно-функціональних взаємовідносин в антинеопластичній (in vitro) і протипухлинній (in vivo) дії нових синтетичних і природних сполук різної хімічної структури.
  2. Дослідження біохімічних і клітинних механізмів появи і біологічної ролі поверхневих маркерів клітин, що відмирають шляхом апоптозу. Зʼясування ролі компонентів глікокаліксу у міжклітинних взаємодіях.
  3. Дослідження автологічних антитіл із унікальними властивостями (антигенною поліспецифічністю, каталітичною активністю). Зʼясування ролі цих антитіл у розвитку автоімунних і онкологічних захворювань.
  4. Дослідження молекулярних механізмів, задіяних у сигнальних шляхах під час остеогенезу та міогенезу за нормального і патологічних станів. Зʼясування ролі гена pttg у розвитку і прогресії ревматоїдного артриту.
  5. Дослідження механізмів, які забезпечують підвищення ефективності дії лікарських препаратів за умови їхньої доставки новими нанорозмірними полімерними матеріалами. Використання наноматеріалів для доставки ДНК в клітини-мішені.
institut(at)cellbiol.lviv.ua