Спеціалізована вчена рада » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Спеціалізована вчена рада

 

Установа в якій функціонує спеціалізована вчена рада Шифр спеціалізованої вченої ради Спеціальності Термін повноважень Наказ ВАК/МОНМСУ
Інститут біології клітини НАН України Д 35.246.01 03.00.07 "Мікробіологія"
03.00.11 "Цитологія, клітинна біологія, гістологія"
06.06.2022 – 05.06.2025 Наказ Міністерства освіти і науки України 06.06.2022 № 530

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Склад спеціалізованої вченої ради

 

Д 35.246.01

 

Голова ради:

1. Сибірний Андрій Андрійович, д.біол.н., професор, академік НАН України, директор, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.07;

 

Заступник голови:

2. Стойка Ростислав Степанович, д.біол.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11;

 

Вчений секретар:

3. Фінюк Наталія Степанівна, к.біол.н., науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11;

 

Члени ради:

4. Гончар Михайло Васильович, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.07;

5. Дмитрук Костянтин Васильович, д.біол.н., старший науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.07;

6. Ємець Алла Іванівна, д.біол.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.11;

7. Карпов Павло Андрійович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.11.;

8. Луцик Максим Дмитрович, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11;

9. Панчук Ростислав Русланович, д.біол.н., старший науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11;

10. Підгорський Валентин Степанович, д.біол.н., професор, академік НАН України, радник дирекції, Інститут мікробіології і вірусології НАН України, спеціальність 03.00.07.;

11. Співак Микола Якович, д.біол.н., професор, академік НАН України, директор, Інститут мікробіології і вірусології, спеціальність 03.00.07;

12. Стасик Олег Володимирович, д.біол.н., старший дослідник, завідувач відділу, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11.;

13. Федорович Дарія Василівна, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.07.

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Повідомлення

 

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

доктора філософії

 

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.246.003, створена відповідно до наказу Інституту біології клітини НАН України від 17 серпня 2022 р. № 48/ОД, на підставі рішення Вченої ради Інституту біології клітини НАН України, протокол № 7 від 28.07.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації.

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача: Андреєва Юлія Андріївна / e-mail: yuliiaandreievapeng@gmail.com.

Назва дисертації: «Механізми дії нових регуляторних факторів синтезу рибофлавіну у флавіногенних дріжджів».

Шифр та назва спеціальності: 091 – Біологія.

Галузь знань: 091 – Біологія.

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон: Інститут біології клітини НАН України (79005, м.Львів, вул. Драгоманова, 14/16; тел. (032) 261-21-08).

Науковий керівник здобувача: Сибірний Андрій Андрійович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту біології клітини НАН України.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

ГОНЧАР Михайло Васильович, доктор біологічних наук, професор, звідувач відділу аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України.

Рецензенти:

СТАСИК Олег Володимирович, доктор біологічних наук, старший дослідник, завідувач відділу сигнальних механізмів клітини Інституту біології клітини НАН України;

ЗАКАЛЬСЬКИЙ Андрій Євстахович, кандидат біологічних наук, доцент, науковий співробітник відділу аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України.

Офіційні опоненти:

ОСТАШ Богдан Омелянович, доктор біологічних наук, професор кафедри генетики та біотехнології, головний науковий співробітник кафедри генетики та біотехнології Львівського національного університету імені Івана Франка;

КОРНІЙЧУК Олена Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри мікробіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

 

Захист відбудеться 12 жовтня 2022 року о 1400 на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.246.003 за адресою: Інститут біології клітини НАН України, 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16 (актовий зал).

 

Трансляція захисту дисертації здійснюватиметься з використанням платформи ZOOM

Join Zoom Meeting: https://us04web.zoom.us/j/71243211707?pwd=RzISGvPEAga8Q3FLsl1jtjMmUxmLC0.1

Meeting ID: 712 4321 1707

Passcode: 29e5Vx

 

З матеріалами роботи можна ознайомитись за наступними посиланнями:

Повний текст дисертації // Архів дисертації з підписом ЕЦП

 

Рецензії рецензентів:

Стасик О.В. // Архів рецензії з підписом ЕЦП

Закальський А.Є. // Архів рецензії з підписом ЕЦП

 

Відгуки офіційних опонентів:

Осташ Б.О. // Архів відгуку з підписом ЕЦП

Корнійчук О.П. // Архів відгуку з підписом ЕЦП

 

Захист дисертаційної роботи Андреєвої Юлії Андріївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю – 091 – Біологія:

Відеозапис захисту // Архів відеозапису захисту з підписом ЕЦП

 

Рішення разової спеціалізованої вченої ради:

завантажити

 

17 серпня 2022 р. // оновлено 14 жовтня 2022 р.

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Повідомлення

 

08 липня 2021 року Вчена рада Інституту біології клітини НАН України

 

Ухвалила рішення про видачу диплома доктора філософії:


  • м.н.с Дзанаєвій Любові Сергіївні;

  • Маньку Назару Олеговичу.

(протокол №7, наказ №78-к)

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Повідомлення

 

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

доктора біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Войчук Сергій Іванович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – заступник директора з наукової роботи, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

Назва дисертації – «Механізми дії стресових факторів на біосинтез компонентів клітинної стінки, позаклітинного матриксу та цитоплазматичної мембрани мікроорганізмів».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.07 – мікробіологія.

Шифр спеціалізованої ради – Д 35.246.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біології клітини НАН України (79005, м.Львів, вул. Драгоманова, 14/16; тел. (032) 261-21-08).

Науковий консультант – Громозова Олена Миколаївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фізіології промислових мікроорганізмів (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України).

Офіційний опонент – Іваниця Володимир Олексійович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, проректор, професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова).

Офіційний опонент – Федорович Дарія Василівна, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу молекулярної генетики і біотехнології (Інституту біології клітини НАН України).

Офіційний опонент – Тодосійчук Тетяна Сергіївна, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри промислової біотехнології (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).

Захист відбудеться "06" травня 2021 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.246.01, Інститут біології клітини НАН України, 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16.

 

З матеріалами роботи можна ознайомитись за наступними посиланнями:

Автореферат

Повний текст дисертації

 

Відгуки офіційних опонентів:

Іваниця В.О.

Федорович Д.В.

Тодосійчук Т.С.

 

01 квітня 2021 р.

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Повідомлення

 

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

доктора філософії

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Манько Назар Олегович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Інституту біології клітини НАН України.

Назва дисертації – «Вплив біологічно активних речовин у комплексах з фрагментами хітозану і похідними полівінілпіролідону на життєздатність прокаріотичних та евкаріотичних клітин».

Шифр та назва спеціальності – 091 – біологія.

Шифр спеціалізованої ради – ДФ 35.246.002. Утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2021 року №342.

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біології клітини НАН України (79005, м.Львів, вул. Драгоманова, 14/16; тел. (032) 261-21-08).

Науковий консультант – Стойка Ростислав Степанович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу (Інститут біології клітини НАН України).

Голова спеціалізованої ради – Федорович Дарія Василівна, доктор біологічних наук, професор провідний науковий співробітник відділу молекулярної генетики та біотехнології (Інститут біології клітини НАН України).

Рецензент – Барська Марина Леонідівна, кандидат біологічних наук, учений секретар (Інститут біології клітини НАН України).

Рецензент – Стасик Олег Володимирович, доктор біологічних наук, старший дослідник, завідувач відділу сигнальних механізмів клітини (Інститут біології клітини НАН України).

Офіційний опонент – Осташ Богдан Омелянович, доктор біологічних наук, доцент, головний науковий співробітник лабораторії генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків, професор кафедри генетики та біотехнології (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

Офіційний опонент – Іскра Руслана Ярославівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин (Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук).

Дисертацію прийнято до захисту 25 березня 2021 р.

Захист відбудеться "13" травня 2021 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.246.002, Інститут біології клітини НАН України, 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16.

 

З матеріалами роботи можна ознайомитись за наступними посиланнями:

Анотація

Повний текст дисертації

 

Відгуки офіційних опонентів:

Осташ Б.О.

Іскра Р.Я.

 

Висновок про дисертацію:

Висновок

 

Захист дисертаційної роботи Манько Назара Олеговича на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю – 091 – біологія:

відео

аудіо

 

29 березня 2021 р.

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Повідомлення

 

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

доктора філософії

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Дзанаєва Любов Сергіївна.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології клітини НАН України.

Назва дисертації – «Ідентифікація генів, залучених в регуляцію алкогольної ферментації ксилози у рекомбінантних штамів Saccharomyces cerevisiae».

Шифр та назва спеціальності – 091 – біологія.

Шифр спеціалізованої ради – ДФ 35.246.001. Утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2021 року №342.

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біології клітини НАН України (79005, м.Львів, вул. Драгоманова, 14/16; тел. (032) 261-21-08).

Науковий консультант – Дмитрук Костянтин Васильович, доктор біологічних наук, ст.н.с., заступник директора з наукової роботи (Інститут біології клітини НАН України).

Голова спеціалізованої ради – Гончар Михайло Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу аналітичної біотехнології (Інститут біології клітини НАН України).

Рецензент – Федорович Дарія Василівна, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу молекулярної генетики та біотехнології (Інститут біології клітини НАН України).

Рецензент – Стасик Олег Володимирович, доктор біологічних наук, старший дослідник, завідувач відділу сигнальних механізмів клітини (Інститут біології клітини НАН України).

Офіційний опонент – Осташ Богдан Омелянович, доктор біологічних наук, доцент, головний науковий співробітник лабораторії генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків, професор кафедри генетики та біотехнології (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

Офіційний опонент – Янєва Ольга Дорофіївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фізіології промислових мікроорганізмів (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України).

Дисертацію прийнято до захисту 24 березня 2021 р.

Захист відбудеться "11" травня 2021 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.246.001, Інститут біології клітини НАН України, 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16.

 

З матеріалами роботи можна ознайомитись за наступними посиланнями:

Анотація

Повний текст дисертації

 

Відгуки офіційних опонентів:

Осташ Б.О.

Янєва О.Д.

 

Висновок про дисертацію:

Висновок

 

Захист дисертаційної роботи Дзанаєвої Любові Сергіївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю – 091 – біологія:

відео

аудіо

 

29 березня 2021 р.

institut(at)cellbiol.lviv.ua