Наукові інтереси РПКА » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Відділ Регуляції проліферації клітин і апоптозу

 

Наукові напрямки роботи відділу:

 

  • молекулярні механізми регуляції проліферації й апоптозу пухлинних та імунних клітин ссавців;

  • роль трансформуючого фактора росту бета-типу в механізмах виникнення резистентності пухлинних клітин до специфічних протипухлинних препаратів і до дії доксорубіцину;

  • пошук та ідентифікація нових мембранних глікопротеїнових маркерів запрограмованої загибелі клітин (апоптозу);

  • дослідження ролі нового прото-онкогена - pituitary tumor transforming gene – у функціонуванні імунної системи;

  • біохімічні характеристики абзимів (каталітично-активних антитіл) у пацієнтів із автоімунними захворюваннями, у хворих на рак та у молоці здорових породіль;

  • пошук нових низькомолекулярних природних речовин (алкалоїди і тритерпени), що володіють протипухлинною та імуномодулюючою активністю;

  • використання нових нанорозмірних матеріалів (мінеральних та полімерних) з конʼюгованими функціональними елементами (специфічні лектини або імуноглобуліни) і мітками (флуоресцентні фарби або суперпарамагнітне ядро) для біомедичних застосувань (напр. доставка ліків і генів) – у співпраці з кафедрою органічної хімії Національного університету «Львівська Політехніка»;

  • клітинні та молекулярні механізми протиракової дії нових антибіотиків сімейства ландоміцинів;

  • клітинні та молекулярні механізми протиракової дії нових похідних 4-тріазолідону - у співпраці з Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького;

  • молекулярні механізми пухлинозалежної ендогенної інтоксикації у експериментальних тварин-пухлиноносіїв (мишей).
institut(at)cellbiol.lviv.ua