Спеціалізована вчена рада » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Спеціалізована вчена рада

 

Установа в якій функціонує спеціалізована вчена рада Шифр спеціалізованої вченої ради Спеціальності Термін повноважень Наказ ВАК/МОНМСУ
Інститут біології клітини НАН України Д 35.246.01 03.00.07 "Мікробіологія"
03.00.11 "Цитологія, клітинна біологія, гістологія"
11.07.2016 – 11.07.2019 Наказ МОН 11.07.2016 № 820

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Склад спеціалізованої вченої ради

 

Д 35.246.01

 

Голова ради:

1. Сибірний Андрій Андрійович, д.біол.н., професор, академік НАН України, директор, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11;

 

Заступник голови:

2. Стойка Ростислав Степанович, д.біол.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11;

 

Вчений секретар:

3. Прокопів Тетяна Маркіянівна, к.біол.н., науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.07;

 

Члени ради:

4. Антонюк Володимир Олександрович, д.фарм.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11;

5. Гончар Михайло Васильович, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.07;

6. Данилейченко Валерій Васильович, д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.07;

7. Ємець Алла Іванівна, д.біол.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.11;

8. Кіт Юрій Ярославович, д.біол.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11;

9. Корнійчук Олена Петрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, спеціальність 03.00.07;

10. Луцик Максим Дмитрович, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.11;

11. Сибірна Наталія Олександрівна, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 03.00.11;

12. Співак Микола Якович, д.біол.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу, Інститут мікробіології і вірусології НАН України, спеціальність 03.00.07;

13. Федоренко Віктор Олександрович, д.біол.н., професор, старший науковий співробітник відділу, Інститут біології клітини, спеціальність 03.00.07;

14. Федорович Дарія Василівна, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут біології клітини НАН України, спеціальність 03.00.07;

15. Ященко Антоніна Михайлівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, спеціальність 03.00.11.

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Повідомлення

 

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Василишин Роксолана Василівна.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології клітини НАН України.

Назва дисертації – «Конструювання поліпшених продуцентів етанолу та глутатіону у дріжджів Оgataea polymorpha».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.07 – мікробіологія.

Шифр спеціалізованої ради – Д 35.246.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біології клітини НАН України (79005, м.Львів, вул. Драгоманова, 14/16; тел. (032) 261-21-08).

Науковий консультант – Сибірний Андрій Андрійович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу молекулярної генетики та біотехнології (Інститут біології клітини НАН України).

Офіційний опонент – Осташ Богдан Омелянович, доктор біологічних наук, доцент, головний науковий співробітник лабораторії генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків, професор кафедри генетики та біотехнології (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

Офіційний опонент – Корнійчук Олена Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького).

Захист відбудеться "27" січня 2021 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.246.01, Інститут біології клітини НАН України, 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16.

 

З матеріалами роботи можна ознайомитись за наступними посиланнями:

Автореферат

Повний текст дисертації

 

Відгуки офіційних опонентів:

Осташ Б.О.

Корнійчук О.П.

 

24 грудня 2020 р.

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Повідомлення

 

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

доктора біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Смуток Олег Володимирович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший науковий співробітник відділу аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України.

Назва дисертації – «L- і D-лактат-селективні оксидоредуктази, рекомбінантні клітини дріжджів Ogataea polymorpha та нанорозмірні матеріали для розробки нових ензиматичних і біосенсорних підходів кількісного аналізу молочної кислоти».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.07 – мікробіологія.

Шифр спеціалізованої ради – Д 35.246.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біології клітини НАН України (79005, м.Львів, вул. Драгоманова, 14/16; тел. (032) 261-21-08).

Науковий консультант – Гончар Михайло Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу аналітичної біотехнології (Інститут біології клітини НАН України).

Офіційний опонент – Іваниця Володимир Олексійович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, проректор з наукової роботи, професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології (Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова).

Офіційний опонент – Варбанець Людмила Дмитрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу біохімії мікроорганізмів (Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України).

Офіційний опонент – Осташ Богдан Омелянович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків, професор кафедри генетики та біотехнології (Львівський національний університет імені І. Франка).

Захист відбудеться "05" червня 2019 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.246.01, Інститут біології клітини НАН України, 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16.

 

З матеріалами роботи можна ознайомитись за наступними посиланнями:

Автореферат

Повний текст дисертації

 

Відгуки офіційних опонентів:

Іваниця В.О.

Варбанець Л.Д.

Осташ Б.О.

 

04 травня 2019 р.

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Повідомлення

 

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

доктора біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Стасик Олег Володимирович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – в.о. завідувача відділу сигнальних механізмів клітини Інституту біології клітини НАН України.

Назва дисертації – Молекулярні механізми вуглецевої катаболітної регуляції та гомеостазу пероксисом у метилотрофних дріжджів».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія.

Шифр спеціалізованої ради – Д 35.246.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біології клітини НАН України (79005, м.Львів, вул. Драгоманова, 14/16; тел. (032) 261-21-08).

Науковий консультант – Сибірний Андрій Андрійович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу молекулярної генетики та біотехнології (Інститут біології клітини НАН України).

Офіційний опонент – Підгорський Валентин Степанович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу фізіології промислових мікроорганізмів, директор (Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України).

Офіційний опонент – Кучук Микола Вікторович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу генетичної інженерії, директор (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України).

Офіційний опонент – Федоренко Віктор Олександрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри генетики та біотехнології (Львівський національний університет імені Івана Франка).

Захист відбудеться "03" липня 2019 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.246.01, Інститут біології клітини НАН України, 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16.

 

З матеріалами роботи можна ознайомитись за наступними посиланнями:

Автореферат

Повний текст дисертації

 

Відгуки офіційних опонентів:

Підгорський В.С.

Кучук М.В.

Федоренко В.О.

 

01 червня 2019 р.

institut(at)cellbiol.lviv.ua